Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela
Nemšová

Vítajte na stránke
rímskokatolíckej  farnosti
sv. Michala archanjela
Nemšová
Diecéza: Nitra
Dekanát: Nemšová


Mobil: 0903 552538

Web: www.nemsova.fara.sk

 

Pozývame všetky deti na modlitbu svätého ruženca
spojenú so súťažou v mariánskom mesiaci október.
Modlí sa každý pracovný deň okrem štvrtka
vo farskom kostole o 17,15 hod.

Pozri plagát.

 

Slávnosť 775. výročia mesta Nemšová - 2017

Slávnosť Panny Márie Fatimskej -
Trenčianska Závada 2017

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda -
Nitra 2017

Slávnosť sv. Antona - Ľuborča 2017

Slávnosť sv. Huberta - Antonstál 2017

Prvé sv. prijímanie - Nemšová 2017

Púť Závada - máj 2017

Vysluhovanie sviatosti birmovania Nemšová 2017

 

 

6 dôvodov že Boh existuje