Rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela
Nemšová

 

Vitajte na stránke
Rímskokatolíckej  farnosti
sv. Michala archanjela
Nemšová

Diecéza: Nitra
Dekanát: Nemšová

Mgr. Ján Smolka, dekan, farár farnosti: 0905 383 088
Mgr. Dominik Ondriaš, kaplán farnosti: 0949 214 829

Web: www.nemsova.fara.sk

       

Slávnosť  svätého   Michala   archanjela  Nemšová 30. 9.2018