Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nemšová

Mierové námestie 3

914 41 Nemšová

e-mail:nemsova@nrb.sk  

 

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Keď sme prítomní, vybavíme vás kedykoľvek. Termín návštevy môžete dohodnúť aj telefonicky. Prosíme, nevybavujte úradné záležitosti v nedeľu a prikázaný sviatok; pokiaľ je to možné, ani vo štvrtok (tzv. kňazský deň). Ak sa jedná o súrnu záležitosť alebo ste vo farnosti na návšteve, sme vám k dispozícii aj v tieto dni. V prípade neprítomnosti využite telefónny kontakt.

Sviatosť krstu
Krst sa môže nahlásiť kedykoľvek po večernej sv. omši cez pracovný deň, čo najskôr po narodení dieťaťa. Krst sa bude vysluhovať každú 2 a 3 nedeľu v mesiaci cez sv. omšu o 10:15. Krstná náuka bude bývať vždy vo štvrtok pred krstom po večernej sv. omši. Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 
2. aby zavŕšil 16. rok života;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
Pokrstený nekatolík môže byť pri krste jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. Ak nie je možné nájsť vhodných krstných rodičov, spĺňajúcich podmienky stanovené zákonom, možno krst udeliť bez krstných rodičov.

Sviatosť manželstva
Sobáš sa môže nahlásiť kedykoľvek po večernej sv. omši cez pracovný deň, minimálne 3 mesiace vopred. Po dohodnutí termínu na fare si snúbenci vybavia civilnú zápisnicu na matrike v Nemšovej. Sobášna náuka bude bývať vždy v pondelok po prvom piatku. Liturgický nácvik bude bývať po večernej sv. omši pred dňom sobáša, kedy zároveň snúbenci pristúpia k sv. spovedi. 
 
Pohreb
Pohreb treba nahlásiť čo najskôr po úmrtí osobne na fare, alebo telefonicky. Najskôr treba dohodnúť termín pohrebu na fare, až potom ísť do pohrebnej služby.