Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nemšová

Mierové námestie 3

914 41 Nemšová

e-mail:nemsova@nrb.sk  

 

33. nedeľa v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár

Štvrtok: spomienka Obetovania Panny Márie

Piatok: spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

Nedeľa: 34. nedeľa v Cezročnom období – slávnosť Krista Kráľa  

 

Rozpis a úmysly sv. omší

Pondelok

18. 11.

Kľúčové 17:00

...

Nemšová 18:00

Poďakovanie za 50. rokov manželstva za ZaBP rod. Murkovej, Helena, Stanislava, Ľubomír a Pavol a z rod. Murkovej a Jurigovej

Utorok

19. 11.

T. Závada 17:00

...

Nemšová 18:00

Jozef Balonik, Štefan a Agnesa Novotná, Anton a Ľudmila Novotná, Anna Gúrska, Šimon Lesaj, Anežka a Ľudmila Novotná a za ZsBP rod. Baloníkovej

Streda

20. 11.

Borčice 17:00

...

Nemšová 18:00

z rod. Mazanovskej, Orechovskej, Koreňovej, Vtorekovej a Dodonkovej a za ZaBP týchto rod.

Štvrtok

21. 11.

Nemšová 18:00

Vojtech, z rod. Tomášovej, Ivanovej a Gondekovej a za ZaBP rod. Ondračkovej a Begáňovej pri životnom jubileu

Piatok

22. 11.

Nemšová 18:00

Štefan, Michal, Jozefína a Michal a za ZaBP rod. Prosňanskej a Sedláčkovej

Sobota

23. 11.

Nemšová 7:00

Ignác a Miloš Patka a za ZaBP rod. Patkovej, Lubinovej, Korienkovej a Michaličkovej

Nemšová 17:30

Za ZaBP rod. Nachtmannovej

Nedeľa

24. 11.

Kľúčové 7:30

...

Nemšová 8:00

z rod. Moravčíkovej, Gabrielovej a Fafajovej a za ZaBP týchto rod.

T. Závada 8:45

...

Nemšová 10:15

Pro populo

Nemšová 17:30

Jozef Švitel a za ZaBP rod. Pavlačkovej, Denešovej a Habšudovej

 

Príležitostné oznamy

·     Ženy zo spolu sv. Vincenta de Paul vás pozývajú od 18. novembra do 5. decembra 2019 podporiť charitatívnu aktivitu pre chudobných s názvom Taška sv. Vincenta. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

·     Na budúcu sobotu po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov.

·     Na kostol obetovali 10 eur, z krstu 40 a z pohrebu 50 eur. Dnes je zbierka na obnovu fary. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

 

32. nedeľa v Cezročnom období

 

Liturgický kalendár

Pondelok: spomienka sv. Martina z Tours, biskupa

Utorok: spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Nedeľa: 33. nedeľa v Cezročnom období

 

Rozpis a úmysly sv. omší

Pondelok

11. 11.

Kľúčové 17:00

...

Nemšová 18:00

z rod. Kristínovej, Reovej a Bohýlovej a za ZaBP rod. Kristínovej

Utorok

12. 11.

T. Závada 17:00

...

Nemšová 18:00

Mária, Anton, Peter a Pavol, z rod. Miernej a za ZaBP rod. Miernej a Matejkovej

Streda

13. 11.

Borčice 17:00

...

Nemšová 18:00

z rod. Mutňanskej a Moravčíkovej, za ZaBP rod. Mutňanskej, Gurínovej, Begáňovej, Dzurilovej, Forgáčovej, Štefánkovej a Struk a poďakovanie za 85. rokov života

Štvrtok

14. 11.

Nemšová 18:00

Jozef (3. výročie), z rod. Morihlatkovej a Urbanovej a za ZaBP rod. Morihlatkovej a Kopačkovej

Piatok

15. 11.

Nemšová 18:00

z rod. Gajdošíkovej, Palúchovej, Poláčkovej, Královej a Žákovej a za ZaBP týchto rod.

Sobota

16. 11.

Nemšová 7:00

Rudolf Begáň, Mária a Ján Michalec, Ivan a Barnabáš Zagyi a za ZaBP rod. Michalcovej, Zagyi, Begáňovej a Žabkovej

Nemšová 17:30

z rod. Záhorcovej a Bakošovej a za ZaBP týchto rod.

Nedeľa

17. 11.

Kľúčové 7:30

...

Nemšová 8:00

z rod. Marčekovej, Ďuríkovej a Gurínovej a za ZaBP týchto rod.

T. Závada 8:45

...

Nemšová 10:15

Pro populo

Nemšová 17:30

Anna Cabalová a Rudolf Begáň a za ZaBP rod. Cabalovej, Begáňovej a Bahnovej

Príležitostné oznamy

·     Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do modlitieb sv. ruženca počas mesiaca október a do dušičkových pobožností na Starom cinto-ríne počas dušičkovej oktávy: deťom, mladým, učiteľom, katechétom a všetkým veriacim.

·     Do farského spevokolu sa prihlásilo 23 detí a mladých. Chceme vyjadriť poďako-vanie všetkým prihláseným a tiež aj ich rodičom.  

·     V sobotu 16. novembra po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov.

·     Na budúcu nedeľu bude zbierka na obnovu fary. Všetkým darcom vopred vyslo-vujeme úprimné Pán Boh zaplať!

·     Na kostol obetovali 100 eur, Pán Boh zaplať!