Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Nemšová

Mierové námestie 3

914 41 Nemšová

e-mail:nemsova.fara@gmail.com

Vitajte na stránke našej farnosti.

Kontakt na nás:

Mgr. Ján Smolka, dekan, farár farnosti: 0905 383 088
Mgr. Dominik Ondriaš, kaplán farnosti: 0949 214 829

E-mail: nemsova.fara@gmail.com

Aktuality:

Birmovka 2019

Svätomichalské farské hody 2019

Fatimská slávnosť 2019 - október

Relikvie sv. Vincenta de Paul 2019